June 9th – Medium visits Bonaire

Medium visits Bonaire 

 

Op vrijdag 9 juni 2017, komt Marleen Jansen naar Gogreen Bonaire

 

Marleen werkt sinds enkele jaren als medium in Nederland. Voordat ze met het mediumschap in aanraking kwam heeft ze haar hele leven spiritueel ontwikkeld .

 

Marleen bezocht in 2013 de Academie voor mediumschap te Naarden daar volgde ze de wereld beroemde opleiding mediumschap zoals die gegeven wordt aan de Arthur Tindlay College te Stansted in Engeland, tijdens deze opleiding ontmoette ze Josè Gosschalk een zeer bekende medium in Nederland. José heeft Marleen persoonlijk begeleid in haar ontwikkeling als medium. Daarnaast ging Marleen 3 jaar naar The Dutch Academie Mediumschip.

 

Aan melden voor een consult bij Gogreen

 

Introductie prijs 45 dollar

 

Telefoon.7005488

 

or mail : tina.woodley@yahoo.com